סיכום

המבנה הארגוני של הגולים היה מושתת על דפוסים שרווחו בארץ המולדת לפני הגלות . יש כאן העתקה של מסגרת ארגונית כפי שהייתה קיימת ביהודה . זו תופעה סוציולוגית הידועה גם בקרב מיעוטים גולים ובמקומות שונים ובזמנים שונים . הרצף ההיסטורי של המבנה הארגוני של “ אבות” ו “ בתים” ( גם אם נניח שמבנה זה , במידה זו או אחרת , 102 על הכהונה בבבל בתקופה הפרסית ראו בלנקינסופ , “ . ”כהונה הנתינים מהווים חטיבה בפני עצמה וכך הם נמנים ברשימות היחס ( עז ‘ ב . ( 58-43 103 נביאים נזכרו בספר נחמיה ( השוו בבלי , סוטה מח , ע “ ב : “ משמתו חגי , זכריה ומלאכי נסתלקה רוח הקודש . ( ”מישראל נראה שבעיני חכמי התלמוד הם לא נחשבו לנביאי אמת . לסוגיה זו ראו טלמון , “ , ”גלות עמ ‘ 143-140 , 123 ושם הפניות לאמירות במשנה ובתלמוד בעניין זה . טלמון מציין שהנביאים נכשלו בתפקידם כ “ צופה” שכן אזהרותיהם מפני סכנת החורבן והגלות לא מנעו את האסון , אולם בד בבד נבואות הפורענות התממשו ולכן הם נחשבו נביאי אמת . ראו גם פרק שמיני . מלאכותי הוא ) ושל ההנהגה לא נסמכה על כוח כפייה אלא על הרצון וההסכמה של בני הגולה להמשיך ולשמור על המתכונת הארגונית...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ