5. נביאים

שלא כמו הכהונה העוברת בירושה ( דרך הגברים , ( הנבואה פתוחה לכל אדם והיא ניתנת בחסד אלוהים . יחזקאל היה כוהן אבל גם נביא . בהעדר בית המקדש עלתה חשיבותו של הנביא המדבר , המטיף והמעודד . זו הנהגה לא ממסדית , ולעתים היא גם עמדה בחיכוך עם ההנהגה הממוסדת . כוחם של נביאים לא נבע מסמכויות פורמליות אלא מאמונת העם שהם שליחי האל ; אמינות הנביאים נתחזקה בעקבות החורבן והגלות שמפניהם הם הזהירו מראש . הנביאים האמינו שבכוחם להוציא את הגולים ממשבר החורבן וההגליה בעזרת נבואות נחמה ועידוד . הנביאים בגולה ( יר ‘ כט ( 1 צמחו ופעלו מתוך הצורך בדברי חזון ( ראו מש ‘ כט , ( 18 מהצורך בהדרכה רוחנית ( דה “ ב כט ( 5 ובהפחת תקוות מתוך אמונה בגאולה לאחר גלות ( ראו פרק שמיני . ( בדומה למוסד המלוכה גם מעמד הנבואה ירד בתקופת שיבת ציון , והנבואה “) ( ”הקלאסית פסקה לאחר חגי , זכריה ומלאכי .  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ