4. כוהנים ולוויים

כשם שבית דוד איבד מכוחו עם חורבן הממלכה אבל שמר על מעמדו המיוחד בקרב הגולים , כך גם הכוהנים נתמעט כוחם אבל לא איבדו את מעמדם המיוחד כמשרתים בקודש על אף חורבן המקדש בירושלים , העדר מקדש בבבל ( ראו הפרק השביעי ) ואיבוד ההכנסות והרכוש שהיה להם ביהודה כמשרתים במקדש שבירושלים . כוח והשפעה גדולה נודע לכהונה לפני החורבן והדים לכך בידיעות במקרא על הרפורמה של יאשיהו שבוצעה בהשפעת כוהני ירושלים . שריה “ כהן הראש” וצפניה כוהן משנה הוצאו להורג בידי נבוזראדן ברבלה אשר בארץ חמת ( מל “ ב כה , ( 21-18 ויהוצדק בן שריה הוגלה לבבל ( דה “ א ה , . ( 41 מתוך יר ‘ כ 6-1 אפשר ללמוד שגם פשחור הכוהן , “ נגיד בבית ה ” ‘ שנמנה עם משפחת אמר , גלה לבבל . משפחת אמר הייתה אחת מארבע משפחות כהונה ( דה “ א ט ; 12 כד ; 14 טביעת חותם ממתחם הר הבית ) ששבו מן הגולה עם זרובבל ( עז ‘ ב ; 37 י 20 וכן נחמ ‘ ג ; 29 ז ; 40 יא 13 וראו להלן . ( יהוצדק עמד בראש הכוהנים בגלות בבל ובנו ישוע , מופיע בין המנהיגים השבים לציון . בחזון המקדש ביח ‘ מ–מח , ניתנת עדיפות ל “ בני צדוק” על פני משפחות כהונה ולוויה אחרות וגם הסבר והצדקה להעדפה זו ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ