3. “ראשי האבות”

הארגון החברתי שהיה מבוסס לפני החורבן על קשר משפחתי ( משפחות , בית אב ) נתרופף בגלל ההגליות והניתוק מ “ נחלת . ”אבות אף על פי כן , לפי ספרי עזרא ונחמיה , ובעיקר לפי רשימות היחס ( עז ‘ ב ; נחמ ‘ ז ; עזרא החיצון פרק ה , ( היו הגולים מאורגנים לפי בית–אבות ולפי מקומות מוצאם ובראשם עמדו “ ראשי האבות” ( עז ‘ א ; 5 ב ; 68 , 59 ג ; 12 ד ; 3 ה ; 10 ז ; 28 ח ; 1 י ; 16 נח ‘ ח ; 13 יא ; 13 יב , ( 23-22 , 12 וכך גם עלו לארץ יהודה לפי בית–אבות ( כפי שמסתבר גם מתוך עז ‘ ב ; ח ; 20-1 נחמ ‘ ז ; 61 ח . ( 17-13 זה היה אפוא המבנה החברתי בגולה ערב הכרזת כורש ( עז ‘ ב ; נח ‘ ז , ( וכך היו מאורגנים בעת עליית עזרא ( עז ‘ ח . ( בני פרעש , למשל , מנו 2172 נפשות ( נחמ ‘ ז . ( 8 בעז ‘ ח 1 נאמר : “ ואלה ראשי אבתיהם והתיחשם העלים עמי” וגו . ‘ בנח ‘ ח 13 נאמר שנאספו “ ראשי האבות לכל העם” ( ובפסוק 16 “ ראשים” וכך עז ‘ ח , ( 28 ובהמשך ( פסוק ( 17 מדובר על “ כל הקהל השבים מן . ”הגולה מדובר פה על מנהיגות ייצוגית כפי שהייתה נהוגה בקרב “ הקהל” בגולה . כלומר , לפי ספרי עזרא ונחמיה החברה בגולה וביהודה הייתה מאורגנת לפי “ בי...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ