2. הזקנים ואספת הזקנים

בצד ההנהגה מבית דוד מתבלטת ההנהגה של “ זקני , ”הגולה שהוזכרה ביר ‘ כט : 1 “ ואלה דברי הספר אשר שלח ירמיה הנביא מירושלים אל יתר זקני הגולה ואל הכהנים ואל הנביאים ואל כל העם אשר הגלה נבוכדנאצר מירושלים . ”בבלה אין פנייה אל המלך יהויכין ואל פמליתו “) הסריסים שרי , ”יהודה שם כט , ( 2 שכן המלך הושם ב “ בית , ”כלא בניו היו קטינים ואילו גורל השרים אשר גלו עמו לא פורש בכתובים . מן הכתוב הנ “ ל בספר ירמיה אפשר להבין שהגולים השכילו להתארגן ולהתלכד בדרך כלשהי מיד לאחר הגלייתם . “ זקני הגולה” נזכרים במקום הראשון שכן , כך נראה לפרש , הם היו המוסד החשוב באותה עת שהוכר כגוף המייצג את “ כל . ”הגולה ביח ‘ ח 1 נאמר : “ ויהי בשנה הששית בששי בחמשה לחדש אני יושב בביתי וזקני יהודה יושבים לפני” ( השוו מל “ ב ו . ( 32 הספירה היא לפי שנות גלות יהויכין והשנה השישית היא אפוא שנת 592 לפסה “ נ . ויחזקאל , אשר גלה עם יהויכין , מתכוון לזקנים שבגולה גם כאשר הוא אומר “ זקני יהודה” או “ זקני ישראל” ( ח ; 11 , 1 יד ; 1 כ . ( 3 , 1 “ זקני ישראל” בדבריו אינו מכוון לצאצאי גולים מממלכת ישראל לשעבר אלא זו צורה נרדפת ל “ זקני...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ