1. בית דוד

במסגרת של ארגון פנימי עולה בראש ובראשונה שאלת ההנהגה . מי יעמוד בראש , מי הוא המנהיג , כיצד הוא נקבע או נבחר ? אשר לרוב גולי יהודה התשובה היא חד משמעית . ההנהגה היא לבית דוד . כך היה בארץ המולדת וכך צריך להיות בגולה למרות הכישלון של מלכי בית דוד האחרונים להגן על המקדש , הבירה והממלכה . בית דוד סימל את התקווה בקרב גולי בבל לחזור לציון ולהקים מחדש את “ סוכת דוד הנופלת” ( יר ‘ כח ; 4-2 זכ ‘ יב ; 7 עמ ‘ ט . ( 11 הפרסים מינו מצאצאי בית דוד שעלו מן הגולה למושלים בפחוות יהודה , מה שמעיד שלבית דוד היה מעמד של מנהיגות בקהיליית הגולים בבבל . זה ביטוי להמשכיות כמרכיב חשוב ובסיסי בתודעה ההיסטורית של הגולים מיהודה וככל הנראה גם של אלה מצאצאי גולי ישראל שאליהם מופנים דברי הנביאים בחזונותיהם על הגאולה בעתיד . למשל : “ הנה ימים באים ... והקימתי לדוד צמח צדיק ומלך מלך ... בימיו תושע יהודה וישראל ישכן לבטח” ( יר ‘ כג , 8-5 ראו גם יז ; 25 כב ; 4 ל ; 9 לג ; 17 יח ‘ יז ; 24-22 לד ; 24-23 לז ; 24 יש ‘ יא . ( 1 האידיאולוגיה שהאל הבטיח לדוד שושלת מלוכה לעולם ( שמ “ ב ז -4 ; 18 כג ( 5 הייתה קיימת כבר בתקופת המ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ