מבוא

המציאות הפוליטית , החברתית , הכלכלית והתרבותית בגולה הייתה שונה מזו שבארץ המולדת . שינויים בתנאי הסביבה ואורח החיים עשויים לגרום לשינוי במרקם החברתי ובמבנה הארגוני של הקהילה הגולה עד כדי צמיחתה של הנהגה חדשה , אם משום שהמבנה הקודם והמנהיגות הקודמת אכזבו או נעלמו , אם משום שהתנאים החדשים מחייבים שינויים והתאמה של המוסדות הארגוניים ואם משום שהשלטון המרכזי הזר , מטעמיו הוא , מינה הנהגה חדשה . אשר לגולי ישראל ויהודה , המעמד והתפקיד של משפחת המלוכה השתנו באין ממלכה ובאין מלך עם חצר מלוכה . המקדש הוא מרכז מלכד בין הפרטים והיחידות השונות בעלות תודעה דתית , לאומית , תרבותית או אתנית משותפת ( השוו לערי המקדש בבבל ולארגון האמפיקטיוני ביוון סביב מרכז מקודש . ( העדר מקדש או מקדשים 1 המונחים “ לאום “/“ , ”לאומי “ , ”עם “ אומה” בספר זה העוסק בעת העתיקה משמעותם קבוצת בני אדם בעלי הכרה במוצא אתני משותף ( קרבת דם , אב קדמון אחד “ , ”אפונים “ , ”אבות , ( primordial origins , ethnogenesis , תודעה של עבר משותף “) זיכרון , ”קולקטיבי היסטורי או מיתי , כאמצעי מלכד בתוקף תנאים ואינטרסים פוליטיים , חברתיים ,...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ