נספח ‭K1366+K11448)=ABL 633+( :]21[‬ בשורה 4 (צד פנים) נזכרים נריהו ופלטיהו