5. עבדים. עושי עבודות כפייה/“סבל”

אין בתעודות המלכותיות של מלכי אשור ובבל מן התקופה הנידונה ידיעות מפורשות על מכירה ( להבדיל ממענק ) של גולים לעבדים בצו המלכות , ולא על מחנות קבועים וריכוזים של עבדים גולים ככוח עבודה יצרני בכלכלת הממלכה . לעומת זאת יש עדויות מפורשות , כתובות ותבליטים , על העסקת גולים / שבויים בעבודות כפייה שונות . כאמור , חקר מבנה החברה במסופוטמיה נתקל בקשיים רבים בגלל טיבם של המקורות שאינם מאפשרים לשחזר את הריבוד החברתי באשור ובבבל . מחקרים על העבדות בבבל מעלים שהיו היו שני סוגים של עבדות ( א ) עבד שהוא כלי , חפץ ( chattel slave ) לכל דבר . בני אדם במעמד משפטי של עבד ( u / ardu ) במובן הצר של המונח היו חלק קטן מאוד באוכלוסייה המסופוטמית , ולכן אין לדבר על מספרים גדולים של עבדים באשור ובבבל בניגוד למצב ברומא . ( ב ) עבד בעל זכויות מסוימות ורכוש פרטי . בקרב הסוג השני היו דרגות שונות של חופש . בקרב העבדים מן הסוג הזה יש להבחין בין מעמדם המשפטי לבין מצבם החברתי–כלכלי . מבחינה משפטית הם רכוש האדון , אבל מבחינה כלכלית ומבחינת המעמד החברתי הם “ עבדים עם חיי כלכלה . ”חופשיים עבדים שקיבלו מאדוניהם אדמות שילמו ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ