4. אנשי צבא

גולים רבים מארצות שנכבשו , ובעיקר אלו ששירתו כחיילים בארץ מולדתם ( חיילים מקצועיים , ( סופחו לצבא האימפריה . אימפריה זקוקה לחיילים שכירים ולסיפוח חיילים מצבאות של מלכים כפופים ( כמו מצבא יהודה בימי מנשה ) ומארצות כבושות . כל מערכה מקצצת במספר חיילי האימפריה , בפרשיה ובמרכבותיה ולכן היה הכרח למלא את השורות . יש ידיעות רבות , גם בחומר האיורי ( איקונוגרפי , ( על שימוש בחיילים זרים ובהם גולים , הן באימפריה האשורית והן באימפריה הנאו–בבלית . בחומר זה הזרים ניכרים בקובע , בלבוש , בתסרוקת ובנשק ההתקפה וההגנה . הצבא האשורי גדל במיוחד החל בימי 162 לקבוצות מקצועיות אלו קשור המושג hatru ב . על חבורות מקצועיות בערים ראו מיארופ , ( 1999 ) לעיל , הע ‘ , 2 עמ ‘ . 143-141 163 במקרים רבים המקצוע עובר מאב לבן , ומשפחות שלמות עיסוקן ומומחיותן מוגבל למקצוע מסוים . ראו פאלס , “ , ”מקצועות עמ ‘ 37-36 ושם ( עמ ‘ ( 39 על המונח = qinnu משפחה , וכן “ . ”גילדה 164 כך דנדמאייב , “ . ”הפרטה 165 הביטוי האופייני לגיוס חיילים שבויים הוא tja uraddi " te ) ja ( š arr n kisir / umm ב . “ eli על צבא אשור המורכב מיסודות לא...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ