3. בעלי מלאכה, אמנים ופקידים למיניהם בשירות הממלכה

“ ומשכילים בכל חכמה וידעי דעת ומביני מדע ואשר כח בהם לעמד בהיכל המלך וללמדם ספר ולשון כשדים” ( דנ ‘ א , . ( 4 פסוק זה המושם בפיו של נבוכדנאצר ב , אשר הגלה אוכלוסייה מיהודה , אף–על–פי שהוא מאוחר ( התקופה ההלניסטית , (? משקף נוהג מסופוטמי אמיתי , כפי שהדבר מוכח מתעודות מתקופות קדומות יותר ( והשוו מל “ ב כ . ( 18 אמנם בכתוב זה מדובר על הוראה של המלך בעניין קבלת משרתים מוכשרים בחצר המלכות , אבל יש לראות בו דוגמה לשימוש בכוח אדם שמקורו בגולים לצורכי המלך , הממלכה והאימפריה ולניצול כישוריהם ומקצועותיהם . גידולה של האימפריה האשורית קשור בהפיכת מדינות עצמאיות לטריטוריות כבושות , המנוהלות בידי הפקידות האשורית . היה צורך במנגנון גדול ומסועף לניהול הארצות הכבושות במזרח ( עילם ומדי , ( בצפון ( על גבול אררט , ( באסיה הקטנה ובמערב ( סוריה וארץ–ישראל . ( ולא רק בפחוות . Saarbrucker 2001 בארכיונים אלו מסמכים עסקיים ובהם נזכרו מצרים ואנשים המכונים “ , ”הונדוראים ככל הנראה זרים שמוצאם ( הם או אבותיהם ) מן היישוב הונדור שבאירן . רדנר מדברת על משפחות מצריות בעיר זו ואפילו על “ ארכיון מצרי” בגלל ריבוי השמו...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ