2. סוחרים

התופעה של מיעוט אתני היושב בארץ זרה לשם עיסוק במסחר עם ארץ האם ( ולעתים אף מטעמה ) ואף עם ארצות אחרות ( השוו “ חוצות” במל “ א כ ( 34 ידועה היטיב במזרח הקדום . מושבות מסחריות כאלו ידועות כבר מן האלף השני לפסה “ נ , כמו באוגרית ובאנטוליה , וכן במרוצת האלף הראשון . כבר מטעם זה קשה לדעת אם אדם ששמו אינו מקומי , ולענייננו שם ישראלי / יהודאי , הוא גולה ( או צאצא של גולה ) או אולי בא למקום מרצונו לרגל עיסוקיו , או אולי כסוחר המלך . גולים מארץ מסוימת סחרו עם ארץ האם . האשורים ייסדו יישובים וקראו להם בשמות עם הרכיב ru k ( מקום מסחר , נמל . ( ביישובים כאלה הושבו גם גולים שברבות הימים לקחו חלק בפעילות המסחרית באותו מקום . כאמור , אם נזכר אדם שמכר או קנה קרקע או עבד , לא ברור אם ביצע עסקה זו בהיותו סוחר או אולי איכר או פקיד המלך או משהו אחר , אלא אם כן הוא מוגדר בתעודה כ “ סוחר” ru ) . ( tamk דוגמאות : אדם ששמו , Ahi-qa-m ] u [ שם שמי–מערבי מובהק ( אחיקם , ( מוגדר כסוחר מן היחידה המלכותית , ( SAA VI , 246 ) אבל אין זה בטוח שמדובר בישראלי / יהודאי . הסוחר ru ) ( tamk הראשי בחצר נבוכדנאצר היה אדם בש...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ