1. חקלאים

החקלאות לענפיה השונים הייתה הבסיס הכלכלי של העולם הקדמון . רוב האוכלוסייה התפרנסה מחקלאות . החקלאות במסופוטמיה התבססה על שדות פלחה , מטעי פרי , גני ירקות וכרמים , דיג , מרעה וגידול בעלי–חיים . בערים ישבו לא רק עירונים אלא דרו בה גם 15 איגודים אלו ידועים בשמות hatru nu , š u š שהגדרתם המדויקת אינה ברורה אבל קיימת זיקה הדדית ביניהם . ראו פירס , “ , ”יהודאים עמ ‘ 407-405 ושם ספרות . פירס מציינת ( עמ ‘ ( 406 שבשלוש תעודות מאוסף TAYN יש הזכרה של nu š u š של היהודים , וראו גם להלן , הע ‘ , 26 . 81 על המעבר מן השלטון הנאו–בבלי לשלטון האכימני 539 ) לפסה “ נ , ( שלא הביא בעקבותיו שינויים חברתיים וכלכליים משמעותיים מידיים , ראו ספרות אצל ונדרהופט , “ , ”כורש עמ ‘ . 351 הוא הדין בנוגע למעבר משלטון אשור לשלטון בבל . ראו פרפולה ( להלן , הע ‘ , ( 126 עמ ‘ . 268 16 ברינקמן , אימפריה , עמ ‘ . 18 זו הסיבה מדוע התיעוד האשורי והבבלי מכיל מידע רב בענייני חקלאות יותר מאשר בעניינים אחרים , כמו מסחר ומלאכה . מכאן שהמידע על גולים שישבו בערים הוא מועט מאוד . 17 פוסטגייט , “ , ”בעלות עמ ‘ . 143 הרועים החזיקו במ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ