סיכום

מגוון העדויות שצוינו לעיל מלמד שהקהילה הגולה מישראל ומיהודה לא הייתה מרוכזת במקום אחד אלא מפוזרת במקומות רבים במסופוטמיה ומחוצה לה , בערים ובפריפריה החקלאית . האשורים הגלו לאשור , לבבל ולכל רחבי האימפריה האשורית . אין עדויות 205 התעודות ( TAYN ) טרם פורסמו . לפי פירס , “ , ”יהודאים עמ ‘ 402-401 וראו לעיל , עמ ‘ , 88 הע ‘ . 12 206 פירס , “ , ”יהודאים עמ ‘ . 404-402 על שמות בבליים וארמיים בתעודות מיהוד ראו אברהם , “ ; ”ירושה הנ”ל , “ , ”נישואין ושם שמות נוספים עם הרכיב יהו . נספח . ] 38 [ , ] 37 [ צדוק , דיאספורה , עמ ‘ . 35-33 לדעתו היישוב יהוד שכן סמוך לבורסיף . 207 צדוק , יהודים , עמ ‘ ; 45-44 גואנס–למייר , “ , ”לוחות עמ ‘ . 24 208 נספח . ] 35 [ ג ‘ ואנס–למייר , “ , ”לוחות עמ ‘ ; 28-27 צדוק , דיאספורה , עמ ‘ ; 31 פירס , “ , ”יהודאים עמ ‘ . 400 בעמ ‘ 403 מזכירה פירס מסמך ( טרם פורסם ) מימי כמביזס א שנכתב ביישוב Bit Na š ar ובו מדובר על תשלום של אדם בשם ma Š alam-Y ( שלמיהו ) השליח של mu- ] i [ zri Y - ( יהועזר ) בעל התואר k . d הוצעה גם הקריאה lu- Bit-na š ar ) , ( URU- -na- š ar = ראו...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ