ז. בורסיף (Borsippa/Barsip)

היום בירס נמרוד על גדות הפרת , מדרום–מערב לעיר בבל . במסמך מסוף המאה ו VS ) ( 6 128 נזכרת קבוצה של אנשים המכונה Ia-a-hu-da-nu ( מיהודה , ? יהודאים . (? עבדיהו ( ( Ab-da-ia-hu-ת בן ברכיהו ( Ba-rak-ka-ia-ma ) גובה המסים (• k ( d וכן עזריקם ( A-di-ri-ia-qa- ] am ?[) בן חרים מעורבים בעסקה שנחתמה ביישוב הנקרא ( Š a ) -Na š ar הסמוך לבורסיף או ליהוד ( שנה שביעית לכורש , 532 לפסה “ נ . ( בתעודה משנת 493 לפסה “ נ נזכר אדם בשם שבתי ב-ab-ba-ta-a-a ) ( Š ביישוב שושן , הסמוך לבורסיף , או אולי לשושן בירת עילם . יהונר ת-ri ) , Ia )?( -a-hu-nu- והשוו נריהו ) מן היישוב le Bit-Nab ( סמוך לבורסיף או אולי לבבל ) הוא בעל חוב לאיש ששמו הוא שם בבלי ( שנת 583 לפסה “ נ . ( גולים ( כנראה מיהודה ) היו גם ביישוב , Alu- š a-Na š ar כנראה סמוך ליהוד או לבורסיפא ( לעיל , פרק שני , הע ‘ ; 12 צדוק , דיאספורה , עמ ‘ , 31 . ( 51 שהבבלים הגלו לחבלים שמחוץ לארץ בבל והסביבה הקרובה . הדבר נעוץ בשיטת ההגליה הדו–סטרית האשורית לעומת ההגליה החד–סטרית הבבלית . על סמך התעודות שבידינו אפשר לומר שהגולים מיהודה ( וחלק גם מישראל ) ה...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ