ו. יהוד

שטר מכר משנת כד לדריוש ( שנת , ( 498 נחתם במקום שנקרא “) Ia-a-hu-du עיר . ( ”יהודה בתעודה זו , הכתובה בבלית , נזכרו נריהו בן אחיקם , יהועזר בן עבדיהו , יהועזר בן טבשלם , נדביהו בן צץ–צדוק , נחום בן יהועזר , עבדיהו בן שמעיהו . נראה שיישוב זה נוסד בידי גולים מיהודה ( או אפילו מירושלים ) שהוגלו בידי נבוכדנאצר , אם לשפוט על–פי שם המקום ( השוו יהו ‘ יח ; 14 דה “ ב כה ( 28 ולאור תעודה משנת 33 למלכות נבוכדנאצר 572 ) לפסה “ נ , ( שם נזכר המקום ( בתוספת גנטילית ) lu š a Ia-a- “) hu-du-a-a עיר , ( ”היהודאים ותעודה מאותו אוסף משנה ראשונה למלכות אויל מרודך 197 ראו נספח ;] 27 [ צדוק , “ , ”אתנוס עמ ‘ ; 810 הנ “ ל , דיאספורה , עמ ‘ . 31 198 צדוק , פרה–הלניסטי , עמ ‘ 306 ושם על שמות של יהודאים נוספים מסיפר מן התקופה הפרסית ; הנ “ ל , דיאספורה , עמ ‘ . 32-31 על השמות מטיפוס ישראלי / יהודאי מארכיון Ebabbarra ראו צדוק , “ . ”מסמכים 199 ר ‘ צדוק , בתוך : ג ‘ ברין , לעיל , הע ‘ , 192 עמ ‘ . 254 200 צדוק , דיאספורה , עמ ‘ . 32 201 נספח ;] 29 [ אברהם , “ נישואין” עמ ‘ . 208 אביו של אחד העדים נקרא שמריה . 20...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ