ה. סיפר

היום אבו–חאבא , יושבת על גדות הפרת , מצפון לעיר בבל . אפשר שנהר אהוא ( עז ‘ ח ( 15 הוא הנהר ru Itu n שעל יד סיפר . בסיפר ובפריפריה של העיר ישבו מיעוטים מארצות שונות , תוצאה של ההגליות האשוריות והבבליות . בשני מסמכים עסקיים מסיפר , הראשון ( BM 61246 ) משנת 551 והשני משנת ( CT 56 , 132 ) 545 מעורב בעסקות אדם ששמו מנשה ( ת ( Minu-e šš ושם אביו יהורם ת-ra-am ) ( Ia-hu- מן היישוב תל–גובי הסמוך לסיפר . בחוזה נישואין משנת 535 / 4 לפסה “ נ ( נספח (] 29 [ חתומים כעדים אביהו ובנו של שמריהו . במסמך משנת 531 לפסה “ נ ( Cyr . 307 ) שעניינו בירור משפטי נזכרת בתו של ישעיהו . ( Ia- š e- ’ -ia-a-ma ) בחוזה למכירת חמור ( BM 74457 ) משנת 523 לפסה “ נ ( שנה רביעית למלכות כנבוזי–כמביזס ) מעורב אדם בשם שגביהו 187 על המקדש ראו בולי , “ . ”אשור 188 צדוק , “ , ”פיניקים עמ ‘ . 62 אפשר שהאוסטרקון הארמי מאשור מימי אשורבנפל ( KAI 233 ) מרמז על הגליות בידי מלכי אשור לארך . ראו ינגר , “ , ”תפוצה עמ ‘ . 312 189 פריים , בבל , עמ ‘ . 157 190 צדוק , “ , ”מסמכים עמ ‘ . 296 191 צדוק , מקורות , עמ ‘ יב-יג ; הנ “ ל , דיאספו...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ