ג. ניפור (וסביבותיה)

עיר חשובה הסמוכה לגדות הפרת וקרובה לבית דקורי ולבית אמוכני . היום נופר 100–כ ק “ מ מדרום–מזרח לעיר בבל . ניפור הייתה מרכז מסחרי ומנהלי חשוב . העיר גדלה מאוד בתקופה הנאו–אשורית , בעיקר בימי מלכי אשור הגדולים , החל בימי תגלת פלאסר ג , הוא המלך שנקט בעקיבות את שיטת ההגליות ההמוניות . גידול זה בא לאחר תקופה ארוכה שבה הייתה העיר נטושה ברובה ( עד שנת 755 לפסה “ נ בקירוב ) ושבטים כשדיים , ארמיים וערביאים החלו להתיישב בה . סנחריב סייע בשיקום העיר ( כנראה בעקבות הגליה לשם ) והעניק לה זכות למשוך מים מאחד היובלים של הפרת הנקרא . Banitu לאשורבניפל הייתה שליטה ישירה בניפור בעזרת חיל מצב אשורי גם לאחר שהמליך את כנדלנו על בבל ( לאחר דיכוי המרד של שמש–שום–אוכין ) והקשר ההדוק בין נינוה לניפור נשמר 159 ונדרהופט , אימפריה , עמ ‘ 111-110 מציין שאי–אפשר לדעת לאיזה “ נהר כבר” מכוון הכתוב ביחזקאל . כן ראו צדוק , “ , ”הערות עמ ‘ ; 727 הנ “ ל , “ , ”אתנוס עמ ‘ K . Abraham , OLP ; 810 ; 28 ) 1997 ( , pp . 73–74 ג ‘ וליין , מקרא , עמ ‘ 7-6 ולהלן הע ‘ . 160 160 צדוק , “ , ”הערות עמ ‘ ; 727 הנ “ ל , “ , ”סוריה עמ ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ