ב. נהר כבר

בספר יחזקאל נזכר פעמים אחדות נהר כבר , שם ישב ופעל הנביא בתוך הגולה ( א ; 3 , 1 ג ; 23 ; 15 י ; 23 , 20 , 15 מג . ( 3 נהר כבר ru ) r kab ( n ידוע כשם של יותר מתעלה אחת 152 לדעת דנדמאייב כנוי זה כולל את כלל האזרחים החופשים בעלי מקצועות שונים ולאו דווקא את מעמד האריסטוקרטים M . Dandamayev , Bulletin 30 ) 1995 ( , pp . 26–27 153 שבר של כד עם כתובת עברית נמצא בעיר בבל . ראו J . Naveh , IEJ 46 ) 1996 ( , pp . 44–47 154 דנדמאייב , “ , ”הפרטה עמ ‘ . 201 155 נספח ;] 36 [ וידנר , “ ; ”יהויכין צדוק , דיאספורה , עמ ‘ . 27 156 צדוק , פרה–הלניסטי , עמ ‘ ; 305 הנ “ ל , דיאספורה , עמ ‘ 13 והקריאה , לדעתו , מוטלת בספק . 157 נספח . ] 24 [ צדוק , דיאספורה , עמ ‘ . 32 158 צדוק , דיאספורה , עמ ‘ . 35 לדעתו אפשר שגם ת-iddinaIa-hu- המשמש עד ( שנת 509 לפסה “ נ , ( מקום מגוריו בעיר בבל ( שם , עמ ‘ . ( 32 על שמעיה הסופר ראו עמ ‘ . 177 ( השוו “ על נהרות ( ”בבל שמשכו את מימיהן מנהר פרת , סמוך לערים בבל , בורסיף , ארך וניפור , וליד יישוב בבבל ושמו שושן . לפיכך אין זה בטוח אם לבקש את מקום מושבו של יחזקאל בקרבת העי...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ