א. העיר בבל

עיר הראשית של ארץ בבל , משכנו של האל הראשי מרדוך . העיר נהנתה מזכויות יתר שהעניקו לה מלכי אשור ובבל . הזכויות שקיבלו אזרחי הערים הגדולות כללו פטור ממסים למיניהם . ואולם לא ברור אם הזכויות ניתנו רק לאזרחי העיר החופשים r ) m בדפורד , רסטורציה , עמ ‘ , 47 הע ‘ . 14 לענין תל מלח ראו יר ‘ יז . 6 כן ראו החוזה מספירה “ ויזרע בהן הדד מלח” והקללה בכתובת ארמית מבוקאן ( באיזור ביג ‘ אן ) “ וארקה . תהוי ממלח ] ה ” ] ותרגומו “ וארצו תהיה . KAI 222 a : 36 ; M . Sokolo ff , IEJ 49 ) 1999 ( , p . 107 . ”מלוחה פרקר , אימפריה , עמ ‘ 270 מונה את הסיבות להושבת גולים ב “ , ”תל דהיינו ביישוב שחרב לפני כן מסיבה כלשהי . גולים מבית עדן הושבו “) Til A šš uri–ב תל . ( ”אשור ראו נאמן , “ , ”חזקיהו עמ ‘ . 210 146 צדוק , “ , ”ישראלים עמ ‘ . 11 טלמון , “ , ”גלות עמ ‘ , 130 מעלה השערה שאולי מדובר בגולים מממלכת ישראל לשעבר שלא יכלו להגיד בית אבותם וזרעם ( עז ‘ ב ( 59 מפאת הזמן הרב שעבר מעת הגלייתם ועד הכרזת כורש . 147 ראו הצעת זהוי לכספיא שליד הישוב ( הנהר (? אהוא אצל ג ‘ ואנס–למייר , “ , ”חוזים עמ ‘ ; 25 אשל , תלמוד ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ