5. ארץ בבל

האשורים הגלו רבים מאוכלוסיית ארץ בבל אל אשור ואל ארצות כבושות . ארץ בבל הייתה בשלטון אשור כבר בימי תגלת פלאסר ג , הראשון ממלכי אשור שהגלה אוכלוסייה מארץ–ישראל . אין עדויות מפורשות שהאשורים הגלו מבני ישראל ויהודה לארץ בבל , אבל לנוכח שיטת ההגליה הדו–סטרית ועדויות מפורשות שהאשורים הושיבו גולים מארץ בבל בערי שומרון ובארצות כנועות אחרות והגלו אל ארץ בבל אוכלוסיות מארצות כבושות , אין 131 וכן מסופר על רעואל ( רגואל ) ובתו שרה שחיו באחמתא , בירת מדי . לדעת באוקהאם , “ , ”טוביה היהודים בצפון אשור ובפרס בתקופה הפרסית היו צאצאי הגולים בידי אשור . 132 נספח ;] 31 [ צדוק , יהודים , עמ ‘ ; 39 , 22 , 13 הנ “ ל , דיאספורה , עמ ‘ . 28 133 על השם בגוי ראו R . Deutsch and M . Heltzer , Forty New Ancient Semitic Inscriptions Tel-Aviv-Ja ff a 1994 , p . 75 134 עז ‘ ב . 12 , 7 , 2 על שמות מטיפוס איראני בקרב השבים לציון ראו צדוק , יהודים , עמ ‘ ; 43-41 ויליאמסון , עזרא ונחמיה , עמ ‘ . 25 ראו גם הקטע בקדמ ‘ יא , 131 לפיו שלח עזרא את פתשגן הכתב “ לכל בני עמו היושבים במדי ... ורבים מהם לקחו רכושם ובאו לבבל , נכ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ