4. ערי מדי

חבל ארץ נרחב המשתרע ממזרח לחידקל ובו נסיכויות וממלכות רבות , והחזקה שבהן היא עילם . העילמים היו מן האויבים המושבעים של האימפריה האשורית וקשרו קשר עם גורמים בבליים ואחרים נגד אשור . הפעילות האשורית הנמרצת בעילם ובמדי וכן באררט ועד הים הכספי , הייתה כרוכה בהגליות מערי מדי ואל ערי מדי . תגלת פלאסר ג כבש חבלים ויישובים בעילם ובמדי , סיפח אותם לאשור , בנה מחדש את הערים החרבות והושיב בהן גולים מארצות כבושות . בימיו ( או בימי בנו שלמנאסר ה ) נוסדה פחוות דר המשתרעת ממזרח לחידקל וגובלת בצפון עם הרי הזגרוס . משום כך אין להוציא מכלל אפשרות שכבר תגלת פלאסר ג הושיב ישראלים מן השטחים שכבש מממלכת ישראל ב “ ערי מדי” ( ראו דה “ א ה . ( 26 , 6 סרגון ב נלחם בארץ מדי והגלה תושבים מחבל אליפי שבהרי הזגרוס בשנת . 713 הוא הגלה מאנשי תובל אל היישוב Nikkur שבארץ פרסוא השוכנת מצפון לחבל אליפי . ( SAA XV , 54 ) פרסוא הייתה פאלס , “ לוח , ”ארמי עמ ‘ ve ; 109 , 91 ט ennes . Gen י A . Lemaire , Nouvelles tablettes aram 2001 , pp . 123–126 P . Bordreuil , et al ., “ Aramaic Documents from Til Barsip" , Abr-Naharain 3...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ