3. גוזן ־ חרן ־ תל ברסיפ (תל אחמר) ־ נציבין

העיר גוזן na ) z ( G שוכנת במעלה אחד היובלים של נהר החבור , היום תל–חלאף שבסוריה . זו הייתה ממלכה ארמית בשם Bit Bahian שהפכה לפחווה אשורית . “ נהר גוזן” ( מל “ ב יז 6 ועוד ) מכוון לנהר חבור . חרן שוכנת בחלקו העליון של עמק הבליח . ( Ba / Pa-li-h ~ u ) רוב האוכלוסייה בגוזן ובחרן הייתה שמית–מערבית ( בעיקר ארמית ) ובעלי שמות מטיפוס אכדי היו במיעוט . נראה שחבל גוזן , שטח חקלאי פורה , הפך לפחווה כבר בימי אדד–ניררי ג , ועל–פי המדיניות האשורית הוגלתה אוכלוסייה מחבל גוזן והובאו לפחווה גולים מארצות כבושות . ואכן יש עדויות על הגליות בידי האשורים מהאזור של גוזן ושל חרן והושבת גולים באזור זה . במכתב אל סרגון ב ( SAA I , 128 ) מדווח פקיד אשורי על העברת גולים מגוזן לעיר su Š abir ( בוסרין (? ממזרח לנציבין . בתעודה אחרת מנינוה בעניין גוזן ( SAA 1 , 233 ) מדובר על הגליה של אוכלוסייה מארץ כומה אשר מצפון לארץ אשור אל גוזן , על הושבה ועל חלוקת אדמות או מנות מזון לגולים בחבל גוזן . במכתב מימי סרגון ב מדובר על הושבת גולים te ) ( š agl בצו המלך בכמה ערים ובהן גוזן ( SAA I 257 ) ששימשה מרכז לפחווה אשורית . על...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ