2. עמק החבור ומרחב הג‘זירה

נהר חבור r ) r hab ( n הוא יובל הנשפך אל נהר פרת ( Purattu ) בחלקו התיכון , בקטע שבין היישובים Sirqu אשר בחבל ך q L בדרום , וגוזן בצפון . ביובליו העליונים של החבור שוכנות הערים העתיקות גוזן ( תל חלאף ) במערב ונציבין במזרח . עמקי הבליח והחבור היו בשלטון אשור כבר באלף השני לפסה “ נ אלא שבראשית תקופת הברזל הייתה ירידה במספר היישובים העירוניים והחבל היה מאוכלס בחקלאים וברועים . המחקר הארכיאולוגי בעמק החבור , על גדות הנהר ובשטחים הנרחבים משני צדדיו , וכן החומר 65 בקינג , שומרון , עמ ‘ ; 63-62 ינגר , “ חיי , ”יומיום עמ ‘ . 278 השם לכשעצמו הוא שמי–מערבי , ולאו דווקא ישראלי . צדוק , דיאספורה עמ ‘ 79 , 20 הע ‘ 2 מעיר שהשמות שבקינג , “ , ”שומרון מזהה כישראלים אפשר שמקצתם הם ארמים . בכל אופן מן הידיעה במקרא על הגליה של ישראלים לחלח קיימת סבירות גבוהה שמדובר , כפי שסבורים רבים , בישראלים . על אחיקם כשם של ישראלי / יהודאי במסמך מן היישוב יהוד ראו אברהם , “ . ”ירושה 66 בקינג , שומרון , עמ ‘ . 62-63 67 פאלס , “ , ”אפיגרפים עמ ‘ ; 200 משמעות השם שאמתע הוא : “ האל סין . ”מושיע 68 ראו עודד , הגליות , עמ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ