ה. חלח וסביבתה

השם נזכר בכתובות אשור בצורה , Halahhu הן כמקום יישוב והן כחבל ארץ . החבל מצוי בחלק הצפוני של ארץ אשור , באזור של ארביל וכירכוך . במקרא נאמר שמאנשי שומרון הוגלו לחלח בידי סרגון ויש לכך סימוכין בתעודות אשור ובהן כתובות של סרגון עצמו . בחבל חלח הוקמו מצודות לשם חיזוק הגבול עם אררט . באחד הלוחות מן 60 לקנביל , כתובות ב , סעיפים . COS , III , p . 246 ; 86 , 83 פרפולה , “ , ”שרוכין–דור על עבודות המבוצעות בדור–שרוכין בעזרת כוח אדם רב , ובכלל זה גולים משומרון ועל ההתכתבות של סרגון ופקידיו בעניין מפעל הבנייה שנמשך 11 שנים . ושם בהע ‘ 47 הפניה לתעודות בעניין זה . לסקירה על תולדות העיר ועל הממצאים שם ראו P . Albenda , “ Dur-Sharrukin , the Royal City of Sargon II , King of Assyria" , Bulletin 30 ) 2003 ( , pp . 5–13 61 רדנר , פרוסופוגרפיה , , 2 / I עמ ‘ . 486 והשוו לשם Ia-di- ] ’ [ -ia- ] a [ -u ( צדוק , פרה–הלניסטי , עמ ‘ ( 304 וכן Ia-de-ia-a-ma ( צדוק , דיאספורה , עמ ‘ . ( 37 , 23 62 ראו פרפולה , טופונימים , עמ ‘ . 142 המקום נזכר גם בתעודות מעידן אשור התיכונה . 63 הפניות לכתובות של סרגון בפרשה ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ