ג. נינוה

נינוה משתרעת על שני תלים : ( 1 ) קויונג ‘ יק , שם נחשף הארמון ומקדש האל נבו ; ( 2 ) נבי יונוס “) הנביא . ( ”יונה סנחריב הרחיב את נינוה ( לפי עדותו הוא ) והוא נזקק ליישב בה גם גולים ולעשותה לעיר בירה גדולה בשטחה ומרובה באוכלוסייתה , וכפי שנאמר בספר יונה ( ד , 11 וראו גם ג : ( 3 “ עיר גדולה לאלהים מהלך שלשת ימיםפ , ” “ אשר יש בה הרבה משתים–עשרה רבוא . ”אדם מעריכים שבנינוה בימי גדולתה חיו כרבע מיליון בני אדם . המספרים הגדולים ביותר של גולים מופיעים בכתובות סנחריב . המספרים מוגזמים , אבל מרמזים על הגליות גדולות בימי סנחריב . בחומר הכתוב מנינוה יש שמות רבים מטיפוס שמי מערבי . בימי סנחריב הובאו אל נינוה שבויים מבני יהודה , ונראה שחלק ניכר מהם עשו עבודות כפייה במבצעי הבנייה הגדולים של סנחריב . ייתכן שמהנדסים מומחים לחפירת תעלות מים ואמות מים ( והשוו ניקבת חזקיהו שלא נעלמה מעיני האשורים ) נמנו עם השבויים שלקח סנחריב מיהודה לשם ביצוע מפעלי המים הרבים שלו באשור , ומקצת ממומחים אלו ישבו בנינוה הבירה . בשטר מכר מסביבות נינוה ( או אולי דור–שרוכין ) משנת 709 לפסה “ נ ( SAA VI / 1 , 34 ) נזכר נדביהו ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ