ב. כלח/נמרוד

בשנת 878 לפסה “ נ העביר אשורנצירפל ב את בירת הממלכה מן העיר אשור אל כלח ( נימרוד . ( העיר הורחבה בימי אשורנצירפל ב ושלמנאסר ג בנו ואליה הביאו אנשים מארצות שונות . בימי אשורנצירפל ב ישבו בכלח קרוב 70 , 000–ל נפש . שימשה בירה עד שנת 707 לפסה “ נ , שאז העביר סרגון ב את הבירה לעיר חדשה שבנה , היא דורשרוכין “) עיר . ( ”סרגון גם בימי סרגון ועד נפילת העיר בידי הבבלים 612 ) לפסה “ נ ) שימשה כלח בסיס מנהלי וצבאי חשוב . על אוסטרקון שנמצא בכלח ( ND 2631 ) יש רשימה של שמות שמיים–מערביים , כמו חננאל , מנחם , זכראל , אלישע , חגי , עכבר ועוד . שמות אלו הם מטיפוס עברי או פיניקי או שניהם יחד , ויש אומרים עמוני . נראה שמדובר בקבוצה מעורבת ובתוכה ישראלים . על נוכחותם של ישראלים בכלח בסוף המאה ח לפסה “ נ אפשר ללמוד מתעודות נוספות מכלח / נימרוד . בתעודה מנהלית 26 על העיר אשור ( לעתים “ העיר” בכתובות אשוריות ) במאה ז לפסה “ נ ראו אקרמן ( לעיל , פרק שלישי , הע ‘ , ( 47 עמ ‘ . 272-217 ושם מפת העיר בעמ ‘ . 266 מספר התושבים בעיר במאה ז לפסה “ נ היה 50 , 000–כ ( שם , עמ ‘ . ( 263 על מצרים בעיר אשור ראו להלן , פר...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ