א. העיר אשור

העיר אשור הייתה הבירה הקדומה של האשורים ונקראה על שמו של האל הלאומי . גם לאחר העתקת הבירה לכלח / נימרוד שמרה העיר על מעמדה החשוב כמרכז כלכלי / 22 על הסיבות לכך ראו ונדרהופט , אימפריה , עמ ‘ . 206 , 112-111 23 ונדרהופט , אימפריה , עמ ‘ 23-22 ; 10-9 וכן עמ ‘ . 204-203 לכאן מתקשר הרעיון של העיר בבל כמרכז העולם והובלת האלים השבויים לעיר בבל . ראו ונדרהופט , שם , עמ ‘ . 46-45 , 40 24 בתרגום השבעים Arranu כנראה תרגום של השם “ , ”חרן ראו מייזלר ( מזר , ( “ , ”גוזן עמ ‘ . 83 25 השווו דנ ‘ י , 4 שם נאמר שדניאל היה “ על יד הנהר הגדול הוא . ”חדקל ערי אשור הגדולות היו סמוכות לחידקל . מסחרי בינלאומי . מכלל הזרים שהיו בעיר , ובתוכם פלשתים ומצרים , אפשר לזהות שלושה שמות של ישראלים . בתעודה שנמצאה באשור ( A 961 ) משנת 691 או 686 לפסה “ נ נזכר מפקד יחידה צבאית בשם A-za-ri-ia-a-ת המשמש עד . שאלתיהו Sa- ) ( ’ - < al )?(> -ti-ia-u הנזכר בתעודה מן העיר אשור משנת 631 לפסה “ נ הוא פקיד בכיר ונושא את התואר ב-a-u . š aknu = ) Ba-na-i בניו , ( VAT 8653 מופיע כעד בשטר חוב מן העיר אשור משנת 636 ( או ( 627 לפסה “ ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ