מבוא

יחזקאל שישב “ בתוך הגולה על נהר כבר” ( יח ‘ א ( 1 היה מודע לכך שגולי ישראל ויהודה מפוזרים ומפורדים במקומות שונים , ולכן אין זה מקרה שבנבואות יחזקאל חוזרת ונשנית האמירה בדבר בני ישראל הנפוצים “ לכל , ”רוח “ , ”בגויים “ בארצות” ו “ בעמים” ( ה ; 12 , 10 יא ; 16 יב ; 15 כ ; 34 , 23 כב ; 15 כח ; 25 לד ; 6 לו ; 19 ועוד . ( גם נביאים אחרים וסופרים שונים מדברים על תפוצות הגולים “ , ”בגויים “ בכל , ”המקומות עד ל “ קצה , ”השמים ב “ איי , ”הים “ מצפון , ”ומים אם בהסבירם את הגלות כעונש ואם על רקע נבואות נחמה ( למשל : יר ‘ כג ; 8 ל ; 11 כט ; 14 יש ‘ יא ; 11 מג ; 6 , 14-5 מה ; 6 מט ; 13-12 ס ; 9 , 4 סו ; 20 זכ ‘ ב ; 11-10 , 4-1 ח ; 7 דב ‘ ל ; 4-1 תה ‘ מד ; 13 קז . ( 3-2 כך גם מתואר עם ישראל במגילת אסתר כעם מפוזר ומפורד ( אס ‘ ג , ( 8 ובחיבורים מאוחרים מאלה . בדב ‘ כח 64 נאמר : “ והפיצך ה ‘ בכל העמים מקצה הארץ ועד קצה . ”הארץ כתוב זה משקף קרוב לוודאי את המצב בזמנו של המחבר ( בהגזמה ספרותית . ( באופן דומה נאמר : “ הנני מושיע את עמי מארץ מזרח ומארץ מבוא השמש” ( זכ ‘ ח , 7 ראה גם יש ‘ מג ; 6-5 מט . ( 12...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ