ד. פיזור בארצות שונות אבל בקבוצות לפי משפחות ומקומות מוצא

הגולים מארץ מסוימת פוזרו בארצות שונות ומרוחקות . הם הובלו למקום היעד ויושבו שם לפי משפחות ואפילו לפי יישובי המוצא . ההיגיון במדיניות זו היה לתת לגולה להרגיש שגם בשבי הוא חי בקרב משפחתו ובקרב אנשי היישוב שלו . אדם בודד שואף לברוח חזרה אל ביתו ואל משפחתו ואף קל לו יותר לנסות לעשות זאת , אבל אם הוא בשבי / בגלות יחד עם המשפחה , הרי קשה יותר לנטוש ולברוח מצד אחד , אבל מן הצד האחר גדולים הסיכויים שהוא יתאקלם ויכה שורשים כמיעוט זר בארץ הנוכרייה . התופעה שמשפחות שלמות התמחו באותו מקצוע רק סייעה לישיבה בצוותא של משפחות גולות . 104 גם אם נכונה הטענה שהנבואה ביש ‘ יד 21-4 נאמרה על נבונאיד אין בכך ראיה בדבר כפייה לעבוד את האל סין . 105 על טענתו של וילקי בעניין נבונאיד שכפה את דת אלוהי סין על הגולים ראו לעיל , הע ‘ . 8 הסיפור בדניאל ג , בין שהוא מוסב על נבוכדנאצר ובין על נבונאיד , מאוחר הוא ואין ללמוד ממנו על כפייה דתית של השלטון הבבלי על נתיניו . 106 על מכתבים נאו–אשוריים מימי סרגון ב מהם אפשר ללמוד על הגליות לפי משפחות ומקומות מוצא ראו ; SAA XI , 145–200 עודד , “ קווי , ”יסוד עמ ‘ , 315 הע ‘ ; 98...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ