א. ההגליות היו המוניות אבל לא טוטאליות

הן האשורים והן הבבלים לא הגלו את כל האוכלוסייה . הן בישראל והן ביהודה נותרה “ הפליטה . ”הנשארת עם זאת , ההגליות שביצעו אשור ובבל הביאו לשינוי משמעותי של המפה הפוליטית , ושל המפה האתנוגרפית של המזרח הקדום . 14 דנדמאייב , “ . ”מצרים 15 הגליות המוניות בוצעו גם מאות שנים לפני כן אם כי לא כשיטה עקיבה ובמסגרת מדיניות אימפריאלית . תעודה ממארי מזכירה הגליה hu ) ( nas של 30 , 000 איש . ( ARM II , 67 : 12 ) ראו גם עודד , הגליות , עמ ‘ . 2 יש להבחין בין התמונה המתקבלת מתוך כתובות מלכותיות שמגמתן לפאר את המלך וממלכתו לבין תעודות מנהל ומסמכים משפטיים . 16 ראו הפרק הראשון . 17 ראו הפרק הראשון . ההגליה במספרים גדולים אם כי קיימת הגזמה גדולה במספרים הנקובים בכתובות המלכותיות מגמתה לא רק להחליש ולחסל מרכזי התנגדות אלא גם להרוס את המבנה הפוליטי ואת המרקם החברתי של האוכלוסייה הנכבשת . ההגליה ההמונית שהגלו האשורים מגמתה הייתה גם לפנות שטח בעבור גולים מארצות כבושות אחרות במסגרת של הקמת פחווה אשורית . הפסיפס האתני של ארצות רבות , ובהן של ארץ–ישראל , השתנה בעקבות ההגליות . הדבר בא לידי ביטוי בכמה תופעות ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ