2. קווי יסוד במדיניות ההגליה של האימפריות אשור ובבל