1. הערות מתודיות לחקר מצבם של גולי ישראל ויהודה

במקרא מפוזרות ידיעות הנוגעות ישירות לגולים , כמו הפנייה של ירמיהו אל זקני הגולה ( יר ‘ כט , ( פניה של זקני ישראל אל יחזקאל ( יח ‘ כ ) או הרשימות של בני הגולה בספרי המלחמות הרבות עם האשורים . על תהליך ה “ עיור הכפוי” בארץ אשור ראו תדמור , מחקרים , עמ ‘ . 226-225 וראו גם להלן , הע ‘ . 48 4 במכתב אל מלך אשור מתלוננים גולים מארץ גמבולו על היחס העוין של האוכלוסייה המקומית . ראו עודד , הגליות , עמ ‘ , 47 הע ‘ . 34 5 על נאמנות הגולים למלך המגלה אותם ראו עודד , הגליות , עמ ‘ ; 48-46 ונדרהופט , אימפריה , עמ ‘ . 28-27 הדבר בולט בנאמנותם של ערים בבבל ( כמו ניפור , ארך , כותא ) לאשור בזמן המאבק עם נבופלאסר . גם האוכלוסייה בדור–כתלימו ( שיח ‘ חמד שעל החבור ) ובתל אחמר ( מדרום לכרכמיש ) הייתה נאמנה לאשור . במקומות אלו הושבו גולים רבים . ראו ונדרהופט , שם ; G . Bunnens אצל פרפולה–ויטינג , אשור , עמ ‘ llig , SAAB VII , 1993 , ; 28-17 צ W . R . pp . 129–132 דוגמה מאוחרת היא בעניין קבוצת היוונים שהוגלו ממילטוס על ידי קסרקסס והושבו בחבל סוגדיאנה . הם שיתפו פעולה עם הפרסים נגד היוונים . Quintus Curtious 7...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ