חותם “ליהוישמע בת ‭.”שוששראצר‬ באדיבות החברה לחקירת ארץ–ישראל ועתיקותיה, ירושלים. ראו עמ‘ ‭.173‬