סיכום

( א ) הקריטריון האונומסטי אין בו כדי לחשוף את היחס המספרי בין הקבוצות האתניות השונות מאחר שברוב המקרים , ובעיקר בתעודות הנאו–אשוריות , אין ציון בנוגע להשתייכותו המשפחתית–האתנית או הגיאוגרפית של האדם הנזכר בתעודה , וגם לא צוין שם האב . ( ב ) רבים מן הגולים ומן המהגרים למסופוטמיה אמצו שמות אכדייםמקומיים אם לעצמם ואם לבניהם . ( ג ) רוב שמות העצם הפרטיים מופיעים בתעודות מנהליות / ממלכתיות ומשפטיות ולכן אי אפשר לדעת או לאמוד את מספר הגולים מישראל ויהודה וצאצאיהם באשור ובבבל על בסיס מספר השמות בתעודות מן הסוג הנ “ ל . ( ד ) לא כל אדם שעל–פי שמו הוא ישראלי או יהודאי ונמצא במסופוטמיה הוא בהכרח גולה או צאצא של גולה שכן אפשר שהוא הגיע לשם אגב עיסוקו במסחר או בשליחות כלשהי . ( ה ) ההבחנה על–פי השם בלבד בין גולה מממלכת ישראל לבין גולה מממלכת יהודה אינה אפשרית ברוב המקרים כשמדובר במאות ז-ו לפסה “ נ . 71 על ציון המוצא של אנשים במסופוטמיה הנושאים שמות אכדיים ואינם אשורים או בבלים ראו צדוק , “ , ”קבוצות עמ ‘ . 165-164 72 ראו דוגמאות אצל תדמור , מחקרים , עמ ‘ . 161-160 73 ג ‘ ונקר , “ , ”פולמוס עמ ‘ . ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ