4. הקריטריון האתנוגרפי–גיאוגרפי (גנטליקון)

יש מקרים שבתעודה שנכתבה במסופוטמיה המוצא הגיאוגרפי או התייחסותו של אדם מסוים לקבוצה אתנית או למקום ( גנטיליקון ) מצוין ליד שמו , כמו “ , ”האשדודי “ , ”השומרוני “ היהודאי” ( להבדיל מיהודי , ( “ , ”הצורי “ , ”הגבלי “ , ”הארמי “ המצרי” ועוד . דוגמאות בולטות בכתובות מלכי אשור בזיקה לישראל ויהודה הן : “ הישראלי” בכתובת של שלמנאסר ג עבור אחאב מלך ישראל ; “ השומרוני” בכתובת אדד–ניררי ג בנוגע ליהואש מלך ישראל , ובכתובת של תגלת פלאסר ג ככינוי למנחם מלך שומרון ; “ היהודאי” בכתובת של תגלת פלאסר ג עבור אחז ( יהואחז , ( ובאנאלים של סנחריב עבור חזקיהו ; מנשה נזכר כמלך יהודה בכתובת של אסרחדון ; יהויכין נזכר כמלך יהודה בלוחות שנמצאו ב “ ארמון הדרומי” של נבוכדנאצר בבבל . במקרה של יהויכין 62 לסוגיה זו ולמקורותיה , כולל הספרות המדעית , ראו e Settlements of the •“ B . Oded , Israelite and the Judean Exiles in Mesopotamia in the 8 –7 Centuries BCE" , in : G . Galil & M . Wienfeld ) eds . ( , Studies in Historical Geography and Biblical Historiography , Presented to Z . Kallai , Leiden 2000 , pp . 94–97 וכן...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ