2. קרבה משפחתית

כאשר אדם נושא שם פרטי אכדי או אחר , אבל לאחד מבני משפחתו יש שם ישראלי או יהודאי , אפשר להניח שגם הנקרא בשם שאינו ישראלי או יהודאי מבני ישראל הוא , שכן תופעת הגיור איננה ידועה ( ועל כל פנים אם הייתה , אזי במידה מועטה ביותר ) 41 בקינג , שומרון , עמ ‘ ; 92-91 רדנר , פרוסופוגראפיה , , I / 1 עמ ‘ . 13-12 42 רדנר , פרוסופוגראפיה , , I / 1 עמ ‘ . 67 על ישראלי / יהודאי בשם אחיקם במסמך ירושה ( מן היישוב יהוד ) משנת 504 לפסה “ נ , ראו אברהם , “ ירושה” ( נספח . (] 37 [ K . Deller and A . Fadhil , “ Neue Nimrud-Urkunden des 8 Jahrhunderts v . Chr . " , 43 ; Baghdader Mitteilungen 24 ) 1993 ( , pp . 251 , 266 , Nr . 7 : 13 . 24 צדוק , דיאספורה , עמ ‘ . 11 44 פאלס , “ , ”טמיעה עמ ‘ , 115 ושם ( עמ ‘ ( 117-99 גם על ההבחנה בשמות שמיים–מערביים ; אילת , “ , ”מסחר עמ ‘ , 17-12 ושם ביבליוגרפיה . 45 פאלס , “ , ”שמות עמ ‘ . 179 אמנם פאלס מתייחס לתקופה הנאו–אשורית , אבל המצב נכון גם לתקופה הנאו–בבלית . וראו על כך צדוק , “ ג ‘ , ”זירה עמ ‘ . 281 על “ לשון” nu ) ) li š כציון אתני ראו nu , p . 214 . CAD , li š ב...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ