מבוא

באשור ובבבל של המחצית הראשונה של האלף הראשון לפסה “ נ נמצאו תעודות רבות , ממלכתיות ושאינן ממלכתיות . מהן רשימות ומכתבים של המנהל הממלכתי , מהן מסמכים משפטיים וכלכליים , בעיקר חוזי מכירה ושטרות . במסמכים אלו יש אלפי שמות , שמיים–מערביים ושאינם שמיים–מערביים . כיצד אפשר לזהות במסמכים אלו אנשים היושבים במסופוטמיה וסביבתה שהם ישראלים במוצאם , כלומר גולים ( או צאצאיהם ) מממלכת ישראל , או יהודאים , כלומר גולים ( או צאצאיהם ) מממלכת יהודה ? הבעיה נובעת מן העובדה שבתעודות שיש להן נגיעה לגולים לא מופיע הכינוי “ ישראלי” לצד השם הפרטי הנזכר בתעודה וכן לא “ , ”יהודאי להוציא התעודות בקשר ליהויכין מלך יהודה . לרוב מופיע רק השם הפרטי , אולם לעתים השם הפרטי בא עם תוספת של שם האב או האדון “) העבד של פלוני , ( ”אלמוני או המקצוע , או התפקיד , ורק לעתים רחוקות צוין המוצא ( האתני או הגיאוגרפי . ( לפיכך מלאכת האיתור של גולים מישראל ומיהודה בתקופה הנאו–אשורית והנאו–בבלית נדרשת להסתייע בקריטריונים אחדים לשם זיהוי המוצא האתני של האיש הנזכר בתעודה .  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ