ד. “מיתוס הארץ הריקה” ־ מיתוס על “מיתוס”

התיאוריה בדבר “ מיתוס הארץ הריקה” הורתה בסתירות ובאי–ההתאמות המצויות במקרא בעניין ההגליות מישראל ומיהודה , בסוגיית שיבת ציון , בפרשנות של כתובים ומונחים ( כמו “ עם הארץ” בעז ‘ ד ; 4 “ וכל הנבדל מטומאת גויי–הארץ” בעז ‘ ו ; 21 נחמ ‘ י , ( 29 ובאין תבחינים ברורים ומדויקים שלפיהם אפשר לקבוע מה אותנטי והיסטורי ומה מאוחר ופיקטיבי , ולידתה בתפיסה האולטרה–ביקורתית “) ( ”מודרניסטית–פוסט הרואה בספרות המקרא מחרוזת של מעשיות “) , ( ”מיתוסים שחוברו בידי אידיאולוגים ותיאולוגים שחיו בתקופה הפרסית ( או אפילו בתקופה ההלניסטית–רומית , ( על קדמותו לכאורה של “ עם ישראל” וישיבתו ב “ . ”פלשתינה תיאוריה זו מבחינה בין “ ישראל ההיסטורי” כפי שהוא ידוע מחומר חוץ–מקראי , ומוסב רק על ממלכת ישראל שבירתה שומרון ( דהיינו מן המאה ט לפסה “ נ , ( ללא כל קשר אתני–לאומי–דתי עם אוכלוסיית ארץ יהודה , שאורגנה ( לפי טענה זו ) כממלכה לא לפני המאה ח לפסה “ נ , ובין “ ישראל , ”המקראי הפיקטיבי , פרי יצירת שבי ציון “) בני ( ”הגולה במרוצת התקופה הפרסית ( ויש אומרים ההלניסטית , ( של “ שנים–עשר שבטי , ”ישראל של “ יציאת , ”מצרים של “ ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ