ג. חורבן, הגליות המוניות, תקופת הגלות ושיבת ציון ־ מציאות היסטורית ולא תפיסה היסטוריוגרפית–אידיאולוגית מאוחרת גרדא

האשורים הגלו המונים מממלכת ישראל . הביטוי “ הפליטה הנשארת” מכף מלך אשור ( דה “ ב ל ( 6 מלמד , כאמור , על הגליה המונית אבל לא טוטאלית . ראיה מסייעת אפשר להביא מן המסופר על הריסת הבמה בבית–אל ( מל “ ב כג , ( 15 במה הנזכרת כבר בימי ירבעם במל “ א יג . מדובר בישראלים שנותרו בבית–אל לאחר ההגליות בידי האשורים והמשיכו במסורת הפולחן בבית–אל . הכוהנים שנשחטו ( מל “ ב כג 20 והשוו דב ‘ יג ( 18-13 הם ישראלים שנשארו בארץ . חלק מן האוכלוסייה הישראלית מצאו מפלט בממלכת יהודה בעקבות כיבוש ממלכת ישראל בידי אשור מה שמסביר את הגידול במספר היישובים בארץ יהודה ברבע האחרון של המאה השמינית . בנחמ ‘ ד 6 נאמר “ היהודים היושבים אצלם” ואפשר שהכוונה לצאצאי האוכלוסייה של ממלכת שומרון לשעבר , אלא אם כן מדובר באוכלוסייה יהודאית שנמלטה אל הרי שומרון בעת המלחמה עם הכשדים . אלה שנשארו בממלכת שומרון לשעבר ( ראו דה “ ב לד ( 9 היו “ מדלת הארץ” בלי מנהיגות מקומית , ולא היה בכוחם להתארגן מחדש על בסיס אתני–לאומי “ , ”ישראלי ואין לתמוה על כך 87 כוגן , “ , ”יאשיהו עמ ‘ . 5 על ראיות מן הכתובים ומן המחקר הארכיאולוגי שהיו ישובים כפ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ