4. היקף ההגליות מישראל ומיהודה

חקר היקף ההגליות נשען על הנתונים בכתובים ובכתובות , על בחינת הנתונים בספרי עזרא ונחמיה בזיקה לעולים מבבל בעקבות הכרזת כורש , על הערכות של המצב הדמוגרפי בארץ–ישראל , ובעיקר בארץ יהודה , בפרקי זמן שונים בעידן שלטון אשור , בבל ופרס ועל הפרשנות של הממצאים הארכיאולוגיים . דא עקא שאין תמימות דעים בין החוקרים הן בפרשנות המקורות הכתובים ( מקראיים וחוץ–מקראיים ) שאינם עולים בקנה אחד והן בהבנת המקורות הדוממים . חריפה במיוחד המחלוקת בקרב ארכיאולוגים והיסטוריונים בנושא המצב הדמוגרפי בארץ–ישראל , אומדן של מספר התושבים , והמעמד המדיני של ממלכת יהודה לשעבר בתקופה הנאו–בבלית . להיקף החורבן , למספר ההרוגים בחרב וברעב , למספר הנמלטים למדבריות יהודה ולארצות שכנות ולמצב הדמוגרפי ביהודה בתקופה הנאו–בבלית ובשלב הראשון של השלטון הפרסי בארץ–ישראל יש השלכה על אומדן מספר הגולים מיהודה . להלן נסקור את מכלול הנתונים ונעמוד על המסקנות העולות מנתונים אלו ועל דעות החוקרים .  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ