3. אזכורים ועדויות בכתובים ובכתובות על הגליות ועל גולים מישראל ומיהודה

ידיעות נוספות על הגליות לאשור ולבבל ועל גולים ישראלים ויהודאים במסופוטמיה ובסביבתה מצויות : ( א ) במקרא , בטקסטים שאינם היסטוריוגרפיים ומתקופות שונות ; ( ב ) ביצירות ספרותיות מתקופות מאוחרות ( ג ) בכתובות ובמסמכים אכדיים ממסופוטמיה ; ( ד ) בחומר האיורי . ההערה בשופ ‘ יח 30 בדבר המקדש בדן “ עד יום גלות הארץ” ( השוו יר ‘ א 3 “ עד גלות ; ”ירושלים דה “ א ה ( 22 אפשר שמוסבת על ההגליה של האוכלוסייה מן הגליל ומעבר הירדן בימי תגלת פלאסר ג ( מל “ ב טו . ( 29 בטקסטים נבואיים במקרא מצויות הזכרות מפורשות ורמזים להגליות ולגולים . הקריאה של הושע “ נבלע ישראל עתה היו בגוים ככלי אין חפץ בו” ( ח 9-8 וכן שם , י ; 5 יא ( 11-10 וגו ‘ מכוון אל תושבים מישראל שהוגלו ביד אשור . “ שארית יוסף” ו “ שבר יוסף” אצל עמוס ( ה ; 27 , 15 ו ( 7 מתפרשים גם כן כרמז לגולים מישראל . האמור במיכה ( ד ( 10 , 6 על ההגליה לבבל וההצלה ממנה אפשר שהוא תוספת מאוחרת , אבל אפשר גם שיש כאן רמז להגליה מערי שומרון אל ארץ בבל בידי סרגון ב , הוא המלך שהגלה אוכלוסייה מבבל אל ערי שומרון . הוא הדין בנוגע לכתובים בספר מיכה א ; 16 ז . 13-12 בספ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ