ב. בקץ ממלכת יהודה

קצה של ממלכת יהודה בא שנים אחדות לאחר מכן , בעקבות מרד צדקיהו בנבוכדנאצר ב . צבאות הכשדים עלו על ערי יהודה וכבשו אותן . הם הבקיעו את חומת ירושלים בקיץ שנת 586 לפסה “ נ ( או , 587 מל “ ב כה ; דה “ ב לו ; יר ‘ א ; 3 לט ; נב . ( צדקיהו הובא בבלה ושם מת ( מל “ ב כה ; 7 יר ‘ לב ; 5 לד ; 21 , 3 לח ; 23 לט ; 7 מד ; 30 נב ; 11 יח ‘ יב ; 13 יז 20-16 וכנראה גם יח ‘ יט , 9 והשוו לד . ( 5 על מאורע גורלי זה אין ידיעות בכתובות של נבוכדנאצר ב או בכרוניקה הבבלית המתארת את מסעותיו של נבוכדנאצר ( עד 594 לפסה “ נ . ( הידיעות במקרא על ההגליה בשנת 586 לפסה “ נ מצויות במל “ ב פרק כה ; ביר ‘ פרקים לט ; נב ובקיצור בדה “ ב לו . 20-17 הנתונים בנוגע למספר ההגליות ולהיקפן המצויים בפרקים אלו אינם עולים בקנה אחד ונתקלים בבעיות טקסטואליות קשות ומסובכות ( ראו להלן . ( הגליה נוספת מיהודה לאחר חורבן ירושלים בוצעה בשנת 582 לפסה “ נ ( יר ‘ נב , ( 30 אלא שרקעה ההיסטורי אינו ברור . על אירוע זה כותב יוסף בן מתתיהו ( קדמ ‘ י , -181 , ( 183 שבשנה החמישית לחורבן ירושלים , היא שנת עשרים ושלוש למלכות נבוכדנאצר 33 ראו מל “ ב כה ;...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ