ג. סנחריב (681-705 לפסה“נ)

הגליות מארץ–ישראל אל מסופוטמיה בידי מלכי אשור לא פסקו עם חורבנה של ממלכת שומרון , אלא נמשכו גם בפרק הזמן שבו נותרה על מכונה ממלכת יהודה . בשנת 701 לפסה “ נ יצא סנחריב מלך אשור לדכא מרידה של ברית מלכים בסוריה ובארץ–ישראל . עם בעלי–הברית נמנה חזקיהו מלך יהודה ( מל “ ב יח–יט ; דה “ ב לב ; יש ‘ לו–לז . ( במקרא לא מסופר שסנחריב הגלה תושבים מיהודה אלא רק על כוונה להגלות . רבשקה דרש כניעה ולא הסתיר את כוונת מלכו סנחריב להגלות את התושבים ( מל “ ב יח . ( 32 מסע המלחמה מתואר בפרוטרוט בכתובות סנחריב ושם נאמר , בין השאר , “ חזקיהו היהודאי ( מארץ יהודה , ( אשר לא נכנע לעולי , את 46 עריו החזקות , מוקפות חומה , ואת הערים הקטנות ללא מספר אשר סביבותיהן ... לכדתי . 200 , 150 נפש , קטן וגדול איש ואישה ... הוצאתי מתוכן ומניתי עם שללי . וחזקיהו עצמו ... את בנותיו , פילגשיו , משוררים ומשוררות ואת שליחו שלח אחרי לנינוה עיר מלכותי לעשות עבדות . במהדורה אחרת של האנאלים , כתוב שסנחריב לקח שבויים כעדר צאן במסעו השלישי וחילקם לחייליו , למושלים אשורים ולאוכלוסיית ערי אשור . זה יהועזר , דליה ואפשר שהם צאצאי הישראלי...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ