פרק ראשון ההגליות בימי מלכי אשור ובבל

“ שה פזורה ישראל אריות הדיחו . הראשון אכלו מלך אשור וזה האחרון עצמו נבוכדראצר מלך בבל” ( יר ‘ נ ( 17 חקר ההגליות בימי מלכי אשור ובבל סובב סביב השאלות הבאות : כמה הגליות בוצעו מממלכות ישראל ויהודה ומתי ? מה היה מספר הגולים ? את מי הגלו ומי נשאר בארץ ? מה טיבם של מקורות המידע ? מה אפשר ללמוד מן הממצאים הארכיאולוגיים ?  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ