הקדמה

חיבורים רבים נכתבו על היהודים בבבל לאורך הדורות , מראשיתה של הגולה במסופוטמיה בעידן האימפריה האשורית במאה ח לפסה “ נ , ועד לאחריתה בשנות החמישים של המאה כ לסה “ נ . אחרית זו עומדת בסימן של יציאה המונית של יהודי עיראק אל מדינת ישראל , מעין “ שיבת ציון” שנייה . עניינו של ספר זה בהיווצרותה של הגולה הישראלית / יהודאית במסופוטמיה ובסביבתה ומטרתו לתת תמונה שלמה עד כמה שאפשר של חייהם ומצבם של גולי ישראל ויהודה במסופוטמיה בדורות הראשונים , מימי תגלת פלאסר ג 727-745 ) לפסה “ נ ) עד הכרזת כורש 538 ) לפסה “ נ ) וראשית מלכות דריווש א 520 ) לפסה “ נ , ( משך זמן של 200 שנה בערך . פרק הזמן שמחורבן בית המקדש בירושלים 587 / 6 ) לפסה “ נ ) עד הכרזת כורש 538 ) לפסה “ נ ) מוגדר בספרות המחקר “ תקופת . ”הגלות יש בהגדרה זו ביטוי לתפיסה ( שאמנם אינה מקובלת על דעת מקצת החוקרים ) שמרכז הכובד בתולדות ישראל בפרק הזמן הזה עבר מירושלים אל בבל , על דרך הנאמר במקרא : “ ויגל ישראל מעל אדמתו אשורה” ( מל “ ב יז ;( 23 “ ויגל יהודה מעל אדמתו” ( מל “ ב כה . ( 21 כבר בראשית המאה כ פורסמו מחקרים חלוציים על גולי ישראל ויהודה ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ