בוסתנאי עודד גלות ישראל ויהודה באשור ובבל (מאות ח-ו לפנה“ס)

גלות ישראל ויהודה באשור ובבבל ( מאות ח—ו לפסה “ נ ) Bustenay Oded e Early History of the Babylonian Exile ) 8 –6 Centuries B . C . E ( ספר זה רואה אור בסיוע הקרן הלאומית למדע ואוניברסיטת חיפה תמונת השער : מתוך תבליט לכיש 701 ) לפסה “ נ ) באדיבות המוזיאון הבריטי , לונדון אין לשכפל , להעתיק לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה ( מהדורה ראשונה . ( שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ