זהות ארגונית ותכנון אסטרטגי: מניסיונו של ארגון ציבורי

אלונה הונס מבוא ספרות ענפה בתחום הפיתוח הארגוני עוסקת בשנים האחרונות בתהליכים של חשיבה אסטרטגית בארגון או בתכנון אסטרטגיה ארגונית . הנחת היסוד היא כי בעולם של היום , הנתון לשינויים תכופים , יש צורך בבדיקה ובעדכון מתמידים של כיווני הפעולה של הארגון . פעילויות שעניינן אסטרטגיה ארגונית ממפות את השינויים החלים בסביבה החיצונית ומדגישות את החשיבות הרבה שיש ליכולת הארגון לזהות שינויים אלה , להיערך לקראתם וליזום שינויים משל עצמו בזירת הפעולה שלו ( לדוגמה , nmnn . ( Schuler , 1997 היא כי קיום הארגון אינו בגדר מובן מאליו וכי התפתחותו כרוכה בהתמודדות חוזרת ונשנית עם איומים על המשך קיומו . בתהליכים של חשיבה אסטרטגית עולות שאלות של ייעוד הארגון ושל ערכו המוסף . שאלות אלה ואחרות מדרבנות את הארגון לשלוח "חיישנים" אל הסביבה , ולבחון את עצמו בהקשר רחב . אולם המפתח לסוגיות אלה נמצא לא רק ביחס אל הסביבה ואל מאפייניה הנוכחיים והעתידיים , אלא קשור במידה רבה לשאלת ההגדרה העצמית של הארגון ( Quinn , Mintzberg & James , 1991 ) ככל שהארגון ותיק ומבוסס יותר , כך ניתן להניח כי מעבר להתאמה כזו או אחרת לסביבתו הוא ...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני