תוכן העניינים

בפתח הדברים 5 ישראל כ"ץ מסרות ארגוניות סותרות וקונפליקטים תפקידיים 7 נילי סוקניק בין שימור לחיה ש - על החינוך 21 ישראל כ"ץ רק במקרה | ? זהות ארגונית ותכנון אסטרטגי : מניסיונו של ארגון ציבורי 25 אלונה הרנס עובר ושב 1 סיפור שיש בו אהבה - חלק א' 35 נתן סגן כהן פרקים בתורת ההדרכה 1 על השיח ההדרכת 46 1 ישראל כ"ץ תרגום | סוגיית האנליזה בידי הדיוטות : שיחות עם אדם חסר פניות - חלק ה' rn nnoa'T ID ( 1926 ) TI - מאנגלית : טלי קרינסקי מפגשים | שיחה עם בתיה גור 60 תמר בליץ ושני קונה אל ה ק וראי ם והכותב י ם כתב העת "אנליזה ארגונית" מתוכנן לצאת פעמיים מדי שנה . המערכת מבקשת לפרסום מאמרים העונים על הדרישות הבאות : ס מאמרים המיועדים להוסיף לשדה הידע בתחום הארגוני , בייחוד בזיקה לתיאוריה הפסיכואנליטית ובבירור הזיקות שבין תרבות , ארגונים וייעוץ ; מאמרים שיש בהם סיכום ביקורתי של נושא או הבעת עמדה era 1 n תיאורי מקרה הכוללים דיווח על עבודה שנעשתה , מלווה בדיון ובקישור לתיאוריה ; ם דיווחים קצרים על מחקרים ועל עבודות תיאורטיות , שראוי להביאם לתשומת לב הקוראים ; ס דיון בסוגיות אקטואליות , תוך הבעת עמדו...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני