אנליזה ארגונית

it ' ארגו 7 nu r ~ r . ו yiw m m ונוי 1 ווו 11 A עורך | » שואל כ " ץ חברי המערכת 1 תמו בל » ץ יעל דובו עודד פנינ * שני קונה גיליון מסי 5 יוני 2002 תמונת השעי : חנן שפיר עריכת לשון : דלית רביד עריכה גרפית : ערן צירמן מזכירת המערכת : הדרה שפיגל-עמנואל המערכת המ"סדת : גבריאל דהאן ישראל כ"ץ נילי סוקניק טלי קרינסקי כתב העת יוצא לאור על ידי "צפנת" - מכון למחקר ולייעוץ ארגוני כתובת המערכת : ת"ד , 8515 ירושלים 91083 טל' 02-6791555 . 'VpS ; 02-6782887 : E-mail : zofnat @ netvision . net . il ISSN 0793-7180  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני